Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh - Phong cách Neo Classic

Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh - Phong cách Neo Classic

Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi Sunshine CAF.

Toàn cảnh concept nội thất Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 81 Bình Thạnh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này