Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức - Phong cách Tropical

Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức - Phong cách Tropical

Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức - Phong cách Tropical

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức mang phong cách Tropical. Thiết kế bởi Sunshine CAF.

Toàn cảnh concept nội thất Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Phòng bếp

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức phong cách Tropical

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này