Căn hộ M-One Quận 7 - Phong cách Modern

Căn hộ M-One Quận 7 - Phong cách Modern

Căn hộ M-One Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ M-One Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Nội Thất Quang Hải.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp - Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này