Căn hộ Newton Residence - Phong cách Neo Classic

Căn hộ Newton Residence - Phong cách Neo Classic

Căn hộ Newton Residence - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Phong cách: Neo-classic

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Newton Residence mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi IF DESIGN.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ con gái

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ con trai

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Newton Residence phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Tư vấn ngay