Concept Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 - Phong cách Wabi Sabi

Concept Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 - Phong cách Wabi Sabi

Concept Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 - Phong cách Wabi Sabi

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 78 m2

Space T

Phong cách: Khác

Thiết kế Concept nội thất 3D Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi. Thiết kế bởi Tâm Đan Furniture.

Lối vào

Concept nội thất 3D lối vào Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Phòng ăn - Phòng khách

Concept nội thất 3D phòng ăn Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Nhà bếp

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Phòng ngủ master

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất 3D phòng cho bé Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất 3D phòng cho bé Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất 3D phòng cho bé Căn hộ nhà anh Hiếu 78m2 mang phong cách Wabi Sabi

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này