Căn hộ Opal Boulevard - Phong cách Modern

Căn hộ Opal Boulevard - Phong cách Modern

Căn hộ Opal Boulevard - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 108 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Opal Boulevard mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi CT CONCEPT.

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay