Căn hộ Palm Heights - Phong cách Industrial

Căn hộ Palm Heights - Phong cách Industrial

Căn hộ Palm Heights - Phong cách Industrial

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Industrial

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Palm Heights mang phong cách Industrial (Công nghiệp). Thiết kế bởi IF DESIGN.

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng thay đồ trong phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Phòng tắm - Nhà vệ sinh chung

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Palm Heights phong cách Công nghiệp Industrial

Lô gia

Concept nội thất lô gia Căn hộ Palm Heights phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này