Căn hộ PetroVietnam Landmark - Phong cách Minimalist

Căn hộ PetroVietnam Landmark - Phong cách Minimalist

Căn hộ PetroVietnam Landmark - Phong cách Minimalist

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 100 m2

Space T

Phong cách: Minimalist

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ PetroVietnam Landmark mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi IVY Concept.

Lối vào - Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Lối vào, phòng bếp, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Lối vào, phòng bếp, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng bếp, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng bếp, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này