Căn hộ PetroVietnam Landmark - Phong cách Modern

Căn hộ PetroVietnam Landmark - Phong cách Modern

Căn hộ PetroVietnam Landmark - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ PetroVietnam Landmark mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi IVY Concept.

Phòng bếp - Phòng ăn

Phòng bếp, phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng tắm - Toilet

Phòng 1

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

Phòng 2

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ PetroVietnam Landmark

0

Bình luận

Tư vấn ngay