Concept căn hộ - Phong cách Industrial

Concept căn hộ - Phong cách Industrial

Concept căn hộ - Phong cách Industrial

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ theo phong cách Industrial. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Industrial

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Industrial

Phòng làm việc

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ theo phong cách Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ theo phong cách Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ theo phong cách Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ theo phong cách Industrial

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ theo phong cách Industrial

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ theo phong cách Industrial

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này