Concept căn hộ - Phong cách Japandi số 1

Concept căn hộ - Phong cách Japandi số 1

Concept căn hộ - Phong cách Japandi số 1

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Japandi

Thiết kế nội thất 3D cho căn hộ theo phong cách Japandi. Thiết kế bởi TD Interior.

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng tắm cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng làm việc 

Công trình hoàn thiện nội thất phòng làm việc cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng làm việc cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng làm việc cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện nội thất phòng tắm cho căn hộ theo phong cách Japandi số 1. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này