Căn hộ phong cách Japanese

Căn hộ phong cách Japanese

Căn hộ phong cách Japanese

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ phong cách Japanese. Thiết kế bởi Tâm Đan Furniture.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ phong cách Japanese

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ phong cách Japanese

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ phong cách Japanese

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ phong cách Japanese

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ phong cách Japanese

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ phong cách Japanese

Concept nội thất phòng khách Căn hộ phong cách Japanese

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ phong cách Japanese

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ phong cách Japanese

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ phong cách Japanese

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ phong cách Japanese

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ phong cách Japanese

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ phong cách Japanese

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ phong cách Japanese

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này