Concept căn hộ - Phong cách Modern

Concept căn hộ - Phong cách Modern

Concept căn hộ - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Modern

Thiết kế nội thất 3D cho căn hộ theo phong cách Modern. Thiết kế bởi TD Interior.

Phòng khách 

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Hành lang

Công trình hoàn thiện nội thất hành lang cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất hành lang cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất hành lang cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng làm việc

Công trình hoàn thiện nội thất phòng làm việc cho căn hộ theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này