Concept căn hộ - Phong cách Neo Classic

Concept căn hộ - Phong cách Neo Classic

Concept căn hộ - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Neo-classic

Thiết kế nội thất 3D cho căn hộ theo phong cách Minimalism. Thiết kế bởi TD Interior.

Phòng khách 

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng thay đồ

Công trình hoàn thiện nội thất phòng thay đồ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng thay đồ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng thay đồ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng thay đồ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Sân thượng

Công trình hoàn thiện sân thượng cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Cầu thang

Công trình hoàn thiện nội thất cầu thang cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất cầu thang cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Hành lang

Công trình hoàn thiện nội thất hành lang cho căn hộ theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này