Concept căn hộ - Phong cách Neo Classic & Minimalism số 2

Concept căn hộ - Phong cách Neo Classic & Minimalism số 2

Concept căn hộ - Phong cách Neo Classic & Minimalism số 2

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Minimalist Neo-classic

Thiết kế nội thất 3D cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism. Thiết kế bởi TD Interior.

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

6629c6d2b71f034aa06a75fe.webp

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện nội thất phòng tắm cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng tắm cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng làm việc 

Công trình hoàn thiện nội thất phòng làm việc cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng làm việc cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng làm việc cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng thay đồ

Công trình hoàn thiện nội thất phòng thay đồ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng thay đồ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng thay đồ cho căn hộ theo phong cách Neo Classic & Minimalism số 2. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này