Concept căn hộ - Phong cách Scandinavian & Color Block

Concept căn hộ - Phong cách Scandinavian & Color Block

Concept căn hộ - Phong cách Scandinavian & Color Block

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Color Block Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thiết kế bởi TD Interior.

Phòng khách 

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện nội thất phòng tắm cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng tắm cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

Công trình hoàn thiện nội thất phòng tắm cho căn hộ theo phong cách Scandinavian & Color Block. Thi công hoàn thiện bởi TD INTERIOR.

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này