Căn hộ Picity Quận 12 - Phong cách Modern + Minimalist

Căn hộ Picity Quận 12 - Phong cách Modern + Minimalist

Căn hộ Picity Quận 12 - Phong cách Modern + Minimalist

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 57 m2

Space T

Phong cách: Minimalist Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Picity Quận 12 mang phong cách Modern (Hiện đại) kết hợp Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Concept nội thất lô gia Căn hộ Picity Quận 12 phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này