Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex - Phong cách Indochine

Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex - Phong cách Indochine

Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex - Phong cách Indochine

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 67 m2

Space T

Phong cách: Indochine

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex mang phong cách Indochine (Đông Dương). Thiết kế bởi IVY Concept.

Lối vào

Lối vào, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng ăn - Phòng bếp - Phòng khách

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng bếp, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng bếp, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng ăn, phòng khách, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng ăn, phòng khách, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng ngủ, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng ngủ, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng ngủ cho bé

Phòng ngủ cho bé, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng ngủ cho bé, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Phòng ngủ cho bé, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này