Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex - Phong cách Modern + Scandinavian

Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex - Phong cách Modern + Scandinavian

Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex - Phong cách Modern + Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 85 m2

Space T

Phong cách: Modern Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex mang phong cách Modern (Hiện đại) + Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi IVY Concept.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Bắc Âu Scandinavian

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Lô gia phòng khách

Concept lô gia Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept lô gia Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này