Căn hộ Quận 8 - Phong cách Modern + Scandinavian

Căn hộ Quận 8 - Phong cách Modern + Scandinavian

Căn hộ Quận 8 - Phong cách Modern + Scandinavian

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Phong cách: Modern Scandinavian

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Quận 8 mang phong cách Modern (Hiện đại) + Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi D.CONCEPT.

Toàn cảnh Concept nội thất Căn hộ Quận 8 phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Toàn cảnh Concept nội thất Căn hộ Quận 8 phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Quận 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Quận 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Quận 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Quận 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Tư vấn ngay