Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Color Block + Neo Classic

Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Color Block + Neo Classic

Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Color Block + Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 56 m2

Space T

Phong cách: Color Block Neo-classic

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ River Gate Quận 4 mang phong cách Color Block (Khối màu) + Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi IVY Concept.

Lối vào - Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào và phòng bếp Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng khách - Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng ăn và phòng khách Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tân cổ điển Neo Classic kết hợp phong cách Khối màu Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tân cổ điển Neo Classic kết hợp phong cách Khối màu Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tân cổ điển Neo Classic kết hợp phong cách Khối màu Color Block

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tân cổ điển Neo Classic kết hợp phong cách Khối màu Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tân cổ điển Neo Classic kết hợp phong cách Khối màu Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Khối màu Color Block

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tân cổ điển Neo Classic kết hợp phong cách Khối màu Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tân cổ điển Neo Classic kết hợp phong cách Khối màu Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tân cổ điển Neo Classic kết hợp phong cách Khối màu Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này