Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Minimalist

Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Minimalist

Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Minimalist

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Minimalist

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ River Gate Quận 4 mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi Sunshine CAF.

Tổng quan concept nội thất Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Nhà bếp - Phòng ăn

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này