Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Minimalist

Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Minimalist

Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Minimalist

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Phong cách: Minimalist

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ River Gate Quận 4 mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi Sunshine CAF.

Tổng quan concept nội thất Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Nhà bếp - Phòng ăn

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ River Gate Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Tư vấn ngay