Căn hộ Rivera Park Sài Gòn - Phong cách Rustic

Căn hộ Rivera Park Sài Gòn - Phong cách Rustic

Căn hộ Rivera Park Sài Gòn - Phong cách Rustic

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 62 m2

SpaceT

Phong cách: Khác

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Rivera Park Sài Gòn mang phong cách Rustic (Mộc mạc). Thiết kế bởi Sunshine CAF.

Tổng quan concept nội thất Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

Lô gia

Concept lô gia Căn hộ Rivera Park Sài Gòn phong cách Mộc mạc Rustic

0

Bình luận

Tư vấn ngay