Căn hộ Saigon Pearl Topaz 2 - Phong cách Modern

Căn hộ Saigon Pearl Topaz 2 - Phong cách Modern

Căn hộ Saigon Pearl Topaz 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 122 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Saigon Pearl Topaz 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Toàn Phát Decor.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Khu vực thay đồ, phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Khu vực thay đồ, phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Khu vực thay đồ, phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng thờ

Phòng thờ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

0

Bình luận

Tư vấn ngay