Căn hộ Saigon South Residences - Phong cách Color Block + Modern

Căn hộ Saigon South Residences - Phong cách Color Block + Modern

Căn hộ Saigon South Residences - Phong cách Color Block + Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 89 m2

Space T

Phong cách: Modern Color Block

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Saigon South Residences mang phong cách Color Block (Khối màu) kết hợp Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi THE TIME DECOR.

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern, phong cách Color Block

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern, phong cách Color Block

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern, phong cách Color Block

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern, phong cách Color Block

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern, phong cách Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern, phong cách Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern, phong cách Color Block

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon South Residences phong cách Hiện đại Modern, phong cách Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này