Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng - Phong cách Modern

Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Huy Bảo Tín.

Phòng khách - Phòng ăn

Kiểu 1

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng phong cách Hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này