Căn hộ studio The Origami Quận 9 - Phong cách Japanese

Căn hộ studio The Origami Quận 9 - Phong cách Japanese

Căn hộ studio The Origami Quận 9 - Phong cách Japanese

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 45 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ studio The Origami Quận 9 mang phong cách Japanese (Nhật Bản). Thiết kế bởi Tâm Đan Furniture.

Khu vực bếp

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ studio The Origami Quận 9 phong cách Nhật Bản Japanese

Phòng khách - Phòng ăn - Phòng ngủ

Concept nội thất phòng khách Căn hộ studio The Origami Quận 9 phong cách Nhật Bản Japanese

Concept nội thất phòng khách, phòng ngủ Căn hộ studio The Origami Quận 9 phong cách Nhật Bản Japanese

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ studio The Origami Quận 9 phong cách Nhật Bản Japanese

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ studio The Origami Quận 9 phong cách Nhật Bản Japanese

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ studio The Origami Quận 9 phong cách Nhật Bản Japanese

Concept nội thất phòng ăn, phòng ngủ Căn hộ studio The Origami Quận 9 phong cách Nhật Bản Japanese

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này