Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 - Phong cách Modern

Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 - Phong cách Modern

Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 120 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi LE ART.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Thảo Điền Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này