Căn hộ tại Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ tại Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ tại Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ tại Vinhomes Grand Park mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi SF HOME.

Lối vào

Thiết kế concept nội thất lối vào Căn hộ tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này