Concept căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng - Phong cách Modern

Concept căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng - Phong cách Modern

Concept căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern. Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Phòng khách

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Phòng bếp

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách ModernThiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Phòng ăn

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Phòng làm việc

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ The Antonia - Phú Mỹ Hưng theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này