Căn hộ The Crest Residence Quận 2 - Phong cách Modern

Căn hộ The Crest Residence Quận 2 - Phong cách Modern

Căn hộ The Crest Residence Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 111 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ The Crest Residence Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi LE ART.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này