Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm - Phong cách Modern

Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm - Phong cách Modern

Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 111 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi LE ART.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ The Crest Residence Thủ Thiêm phong cách Hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này