Căn hộ The Marq Quận 1 - Phong cách Modern

Căn hộ The Marq Quận 1 - Phong cách Modern

Căn hộ The Marq Quận 1 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 155 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ The Marq Quận 1 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Hải Đăng.

Sảnh ra vào

Concept nội thất sảnh ra vào Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ nhỏ Căn hộ The Marq Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này