Căn hộ The Peak Garden - Phong cách Color Block

Căn hộ The Peak Garden - Phong cách Color Block

Căn hộ The Peak Garden - Phong cách Color Block

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 68 m2

Space T

Phong cách: Color Block

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ The Peak Garden mang phong cách Color Block (Khối màu). Thiết kế bởi Sunshine CAF.

Toàn cảnh concept nội thất Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Phòng bếp - Phòng ăn

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Garden phong cách Khối màu Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này