Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng - Phong cách Minimalist

Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng - Phong cách Minimalist

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 88 m2

Space T

Phong cách: Minimalist

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi Nguyên Thanh.

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này