Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown - Phong cách Modern + Minimalist

Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown - Phong cách Modern + Minimalist

Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown - Phong cách Modern + Minimalist

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Minimalist

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown mang phong cách Modern (Hiện đại) kết hợp Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi Khánh Vy Home.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất phòng khách Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Modern hiện đại

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist tối giản

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist tối giản

Concept nội thất góc học tập Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist Tối giản

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist Tối giản

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist Tối giản

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist Tối giản

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist tối giản

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist tối giản

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist tối giản

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ The Symphony, Phú Mỹ Hưng Midtown phong cách Minimalist tối giản

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này