Căn hộ The Tresor Quận 4 - Phong cách Modern + Minimalist

Căn hộ The Tresor Quận 4 - Phong cách Modern + Minimalist

Căn hộ The Tresor Quận 4 - Phong cách Modern + Minimalist

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Minimalist Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ The Tresor Quận 4 mang phong cách Modern (Hiện đại) + Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi QUANG THANH.

Lối vào - Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng bếp, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng ăn - Phòng khách

Phòng ăn, phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng ăn, phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng ăn, phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

Phòng tắm

Phòng tắm, phong cách Tối giản Minimalist, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Tresor

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này