Căn hộ Topaz Elite - Phong cách Scandinavian

Căn hộ Topaz Elite - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Topaz Elite mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi IVY Concept.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hành lang

Concept nội thất hành lang Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 1

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 2

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Topaz Elite phong cách Bắc Âu Scandinavian

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này