Căn hộ Vinhomes Ba Son - Phong cách Modern

Căn hộ Vinhomes Ba Son - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 72 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Vinhomes Ba Son mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Win Design.

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Khu vực làm việc - thư giãn

Concept nội thất khu vực làm việc, thư giãn Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực làm việc, thư giãn Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực làm việc, thư giãn Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Ba Son phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này