Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Indochine

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Indochine

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Indochine

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 59 m2

Space T

Phong cách: Indochine

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Vinhomes Grand Park mang phong cách Indochine (Đông Dương). Thiết kế bởi IF DESIGN.

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Nhà vệ sinh chung

Concept nội thất nhà vệ sinh chung Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất nhà vệ sinh chung Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Đông Dương Indochine

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này