Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Scandinavian + Minimalist

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Scandinavian + Minimalist

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Scandinavian + Minimalist

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 59 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian Minimalist

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Vinhomes Grand Park mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu) kết hợp Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi IF DESIGN.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này