Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Scandinavian + Minimalist

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Scandinavian + Minimalist

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Scandinavian + Minimalist

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 59 m2

SpaceT

Phong cách: Scandinavian Minimalist

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Vinhomes Grand Park mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu) kết hợp Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi IF DESIGN.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Tư vấn ngay