Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Color Block

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Color Block

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Color Block

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 65 m2

Space T

Phong cách: Color Block

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Vinhomes Grand Park mang phong cách Color Block (Khối màu). Thiết kế bởi Hải Đăng.

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất khu vực làm việc trong phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất khu vực làm việc trong phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Khối màu Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này