Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 - Phong cách Modern

Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 - Phong cách Modern

Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 75 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Nội Thất Quang Hải.

Lối vào

Concept nội thât lối vào Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Concept nội thât phòng bếp Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thât phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thât phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Khu vực làm việc

Concept nội thât khu vực làm việc Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thât khu vực làm việc Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thât phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thât phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thât phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thât phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thât phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thât phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thât phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thât phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thât phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thât khu vưc làm việc trong phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park 75m2 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay