Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Scandinavian + Modern

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Scandinavian + Modern

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Scandinavian + Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Scandinavian Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Vinhomes Grand Park mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu) + Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi IVY Concept.

Lối vào - Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Lối vào, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Lối hành lang

Kiểu 1

Khu vực thư giãn, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Kiểu 2

Khu vực thư giãn, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

Phòng tắm - toilet

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Vinhomes Grand Park

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này