Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 - Phong cách Scandinavian

Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 - Phong cách Scandinavian

Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 66 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi Win Design.

Toàn cảnh concept nội thất Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này