Căn hộ Vũng Tàu - Phong cách Scandinavian

Căn hộ Vũng Tàu - Phong cách Scandinavian

Căn hộ Vũng Tàu - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 62 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Vũng Tàu mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi Win Design.

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 1

Concept nội thất phòng tắm , nhà vệ sinh Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 2

Concept nội thất phòng tắm , nhà vệ sinh Căn hộ Vũng Tàu phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này