Căn hộ Westgate Bình Chánh - Phong cách Scandinavian + Modern

Căn hộ Westgate Bình Chánh - Phong cách Scandinavian + Modern

Căn hộ Westgate Bình Chánh - Phong cách Scandinavian + Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 52 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Westgate Bình Chánh mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu) kết hợp Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi THE TIME DECOR.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này