Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 - Phong cách Modern

Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 112 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi IF DESIGN.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Phòng khách

Concept nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh phòng ngủ master Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh phòng ngủ master Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Kiểu 1

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh phòng ngủ cho bé Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh phòng ngủ cho bé Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc - giải trí

Concept nội thất phòng làm việc, phòng giải trí Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng làm việc, phòng giải trí Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng làm việc, phòng giải trí Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh chung

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh chung Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh chung Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng giặt

Concept nội thất phòng giặt Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Concept nội thất lô gia Căn hộ Xi Grand Court Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này