Charm Residence Suite Room Bình Thạnh - Phong cách Modern

Charm Residence Suite Room Bình Thạnh - Phong cách Modern

Charm Residence Suite Room Bình Thạnh - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Charm Residence Suite Room Bình Thạnh mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi RED. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này