Hair Salon 102m2 Quận 7 - Phong cách Neo Classic

Hair Salon 102m2 Quận 7 - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 102 m2

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Hair Salon 102m2 Quận 7 mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi Nội thất Quang Hải.

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất Hair Salon 102m2 Quận 7 phong cách tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này